Dialogue İngilizce - Almanca Yabancı Dil Kursları

1999 yılından bu yana, eğitimde doğru yönlendirmeyi, kaliteli hizmet sunmayı ve farkındalık oluşturmayı amaç edinmiştir. Alanında Uzman Türk ve Yabancı eğitimcilerle, sizi anlayabilen ve bu doğrultuda sizi yönlendirebilen dürüst bir kurum olmayı benimsemiştir. Genel İngilizce ve Genel Almanca eğitimlerimizde dört temel beceri olarak adlandırdığımız “okuma-yazma-konuşma-dinleme” becerileri bir bütün olarak verilmektedir. Öğrenci-Öğretmen-İdari Kadro arasında öğrenci başarı durumu ile ilgili sürekli iletişim ile özel takip sistemi (öğrenci takip raporları) bulunmaktadır. Bu doğrultuda hem öğrenci başarılarının devamlılığının hem de öğrenci memnuniyetinin sağlanması amaç edinilmiştir. 

Açık / Açılacak Sınıflar